مقالات مرتبط با لیزر های صنعتی :

انواع لیزر :

لیزر های صنعتی به دو بخش کلی لیزر های محیط فعال گازی و لیزرهای محیط فعال جامد تقسیم بندی می شوند. لیزرهای محیط گازی در صنعت معمولا لیزر دی اکسید کربن است.

لیزر دی اکسید کربن:

دلیل این نامگذاری این است که در ترکیب این نوع لیزرها سه نوع گاز هلیم،نیتروژن،و دی اکسید کربن وجود دارد ودرصد هلیم از همه بیشتر و در صد دی اکسید کربن از همه کمتر است. ولی نقش دی اکسید کربن از همه مهمتر است بدین ترتیب که با تحریک مولکولهای نیتروژن و آزاد شدن انرژی در ادامه مولکول های دی اکسید کربن  نیز تحریک شده و انرژی تابشی حاصل شده از آن لیزر خروجی از نیوب را ایحجاد می کند. وظیفه هلیم تنها خروج گرما از این فرآیند به بیرون است. تحریک گاز در این نوع لیزرها به دو روش الکتریکی و الکترومغناطیسی (rf) انجام می گیرد.

در روش تحریک الکتریکی گاز در یک تیوب شیشه ای به صورت ثابت نگهداری می شود که اطراف آن را آب فرا می گیرد و با عبور جریان الکتریکی با ولتاژ بالا از این تیوب عمل تحریک صورت می گیرد.

در روش تحریک الکترومغناطیسی گاز در معرض امواج رادیویی قرار گرفته و در عین حال متحرک است و معمولا محفظه این گونه لیزرها فلزی می باشد.

لیزر با محیط فعال جامد

در این گونه لیزرها محیط مولد لیزر جامد است و معمولا به شکل یک میله باریک با طول مشخص از یک کریستال خاص ساخته می شوند. تحریک این گونه لیزرها بوسیله تابش نور صورت می گیرد که جدیدترین فن آوری مورد استفاده فایبر می باشد. این گونه لیزرها معمولا طول موجی یک دهم لیزرهای دی اکسید کربن دارند و معمولا از این نوع لیزرها برای حکاکی و برش فلزات استفاده می شود.